You are here

POLIMERNA GLINA

Beolin 01 white

Beolin 01 white

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC) i veoma je pogodna za rad. Modelovane figure se mogu očvrsnuti bez promene oblika i dimenzija , jednostavnim pečenjem na 130 stepeni u kućnoj rerni 10-15min.

198,00 RSD
Beolin 02 yellow

Beolin 02 yellow

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC)

198,00 RSD
Beolin 03 orange

Beolin 03 orange

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC)

198,00 RSD
Beolin 04 red

Beolin 04 red

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC)

198,00 RSD
Beolin 05 cerise

Beolin 05 cerise

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC)

198,00 RSD
Beolin 06 lilac

Beolin 06 lilac

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC)

198,00 RSD
Beolin 07 purple

Beolin 07 purple

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC)

198,00 RSD
Beolin 08 mint green

Beolin 08 mint green

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC)

198,00 RSD
Beolin 09 light green

Beolin 09 light green

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC)

198,00 RSD
Beolin 10 green

Beolin 10 green

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC)

198,00 RSD
Beolin 11 ocean blue

Beolin 11 ocean blue

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC)

198,00 RSD
Beolin 12 navy blue

Beolin 12 navy blue

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC)

198,00 RSD
Beolin 13 light brown

Beolin 13 light brown

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC)

198,00 RSD
Beolin 14 dark brown

Beolin 14 dark brown

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC)

198,00 RSD
Beolin 15 black

Beolin 15 black

Beolin plus je polimerna masa za oblikovanje na bazi polimera polivinil hlorida (PVC)

198,00 RSD